រដ្ឋបាលខេត្តស្ទឹងត្រែង

Stung Treng Provincial Administration
ស្វែងរក

ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្ត

 • 5.8ពាន់
 • ដោយ Admin

ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត

ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តស្ទឹងត្រែងដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តម ឈាង ឡាក់ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត។

គណៈអភិបាលខេត្ត

ខេត្តស្ទឹងត្រែងដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តម ស្វាយ សំអ៊ាង ជាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្ត អមដោយអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្ត នាយករដ្ឋបាលខេត្ត នាយករងរដ្ឋបាលខេត្ត  នាយកទីចាត់ការ ប្រធានអង្គភាពលទ្ធកម្ម  និងប្រធានអង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយចំណុះរដ្ឋបាលខេត្ត។   

អភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្ត

 • លោកស្រី កែវ សាវឿន អភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្ត
 • លោក ញ៉ែម សារី អភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្ត
 • លោក ស៊ី សួន អភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្ត
 • លោក  គិត ទ្រី  អភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្ត
 • លោក យឹម ផែន អភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្ត
 • លោក ប៉ែន លីណាត អភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្ត
 • លោក ចៅ មុន្នីរ៉ា អភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្ត
 • លោក ថោង ស្រាន់ អភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្ត
 • លោក ធូ ចាន់ពៅ អភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្ត

នាយករដ្ឋបាលខេត្ត

 • លោក ញ៉ែម វណ្ណយុត្តិ  នាយករដ្ឋបាលខេត្ត

នាយករងរដ្ឋបាលខេត្ត

 • លោក ម៉ែន គុង នាយករងរដ្ឋបាលខេត្ត
 • លោក ញ៉ែម វណ្ណយុត្តិ នាយករងរដ្ឋបាលខេត្ត
 • លោកស្រី  អេង សោភា នាយករងរដ្ឋបាលខេត្ត
 • លោក ប៉ែន ជិនយុទ្ធា នាយករងរដ្ឋបាលខេត្ត
 • លោក ឡាច ប៊ុនឡង នាយករងរដ្ឋបាលខេត្ត

នាយកទីចាត់ការ និងប្រធានអង្គភាពចំណុះរដ្ឋបាលខេត្ត

 • លោក ឃួន កញ្ញារ៉ា នាយកទីចាត់ការរដ្ឋបាលខេត្ត
 • លោក កែវ សំអុល នាយកទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគខេត្ត
 • លោក ឯក សំឡូ នាយកទីចាត់ការហិរញ្ញវត្ថុខេត្ត
 • លោក មាស សុខុន នាយកទីចាត់ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សខេត្ត
 • លោក ឃឹម ហ៊ុយលីម នាយកទីចាត់ការអន្តរវិស័យខេត្ត
 • លោក ងួន គឹមហេង ប្រធានអង្គភាពលទ្ធកម្មខេត្ត
 • លោក គង់ ដារុំ ប្រធានអង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយខេត្ត