រដ្ឋបាលខេត្តស្ទឹងត្រែង

Stung Treng Provincial Administration
ស្វែងរក

មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្ត

 • 2.2ពាន់
 • ដោយ Admin
 • Address : ភូមិកណ្តាល សង្កាត់ស្ទឹងត្រែង ក្រុងស្ទឹងត្រែង ខេត្តស្ទឹងត្រែង។ ព័ត៌មានលំអិត៖www.stungtrengtourism.org
 • Contact :
  លោក អ៊ន់ ប៉ោសឿន ប្រធានមន្ទីរ ០១២ ៣៣៤៧១៧
  លោក មាន សុខគឿន អនុប្រធានមន្ទីរ ០៨៨ ៨៨៨៦៨៤៥ sokkoeunmean@gmail.com
  លោក ឱ សារី អនុប្រធានមន្ទីរ ០៩៧ ៩០៩៤៣៣៣
  លោក វន ទុំ អនុប្រធានមន្ទីរ ០១១ ៥៦៣៩៩៣
  លោក យួស សំនៀង ប្រធានកា.រិ រដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ ០១២ ៤១៦៣០៤