រដ្ឋបាលខេត្តស្ទឹងត្រែង

Stung Treng Provincial Administration
ស្វែងរក

រដ្ឋបាលក្រុងស្ទឹងត្រែង

  • 1.5ពាន់
  • ដោយ Admin
  • Address : ភូមិកណ្តាល សង្កាត់ស្ទឹងត្រែង ក្រុងស្ទឹងត្រែង ខេត្តស្ទឹងត្រែង
  • Contact :
    លោក សាយ កុសល អភិបាលក្រុង ០១២ ៤៦ ៩៥ ២១